Zefier, een Trojaans paard!

Vlaanderen zal zonder noemenswaardige ongelukken op 21 dec 2017 het definitieve fiat verkrijgen om deze monsterfusie in werking te laten treden. Ikzelf heb, als mandataris voor de gemeente Kontich dit dossier langs de kantlijn “mogen” volgen. Ik schrijf hier wel degelijk “kantlijn” en “mogen”, want er is een lesje geleerd na het mislukte avontuur met StateGrid oftewel de Chinadeal. Zelfs de betrokken mensen bij IKA, 1 van de financieringsintercommunales werd in snelheid gepakt en kreeg de indruk dat ze iets in de nek geduwd kregen.
( lees hier: Antwerpse gemeentes torpederen fusie )

Zodra ik de nodige uitleg én stukken had, verdiepte ik me in deze materie. Vooral de constructie “ZEFIER” trok mijn aandacht. Volgens Bart Tommelein, bevoegd minister is dit hét kluitje waarmee hij in het investeringsriet wil duiken. Nu ja, toen ik het argument van burgerparticipatie aanhaalde, destijds al bij de China-affaire, had ik het nu echt niet over een beursgang. Blijkbaar zijn rollend fonds en autofinanciering begrippen die bij de Open VLD minister niet gekend of niet nauw aan het hart liggen. Nochtans uiterst noodzakelijk om een gezonde basis te bouwen voor geloof in hernieuwbare energieprojecten. Nu wordt er maar al te vaak en te gretig met subsidies ( lees Groene Stroom Certificaat ) gesmeten en is de markt totaal krom en scheef getrokken! Het lezen van het boekje “Groei maakt gelukkig” zou al heel wat inzichten verwerven, beste Bart! Erewoord.

Mijn bezorgdheid als CDO van Kontich stroomt én als energiedeskundige is de zeepbel die Zefier is voor al de lokale en interlokale energiecoöperaties. We merken te veel tekenen aan de wand dat Zefier eerder een paard van Troje is voor de grootverdiener in het Vlaams energie-agentschap.

Bekijk even deze situatieschets. ( niet meer rechtstreeks te  lezen “dankzij” Permission Machine )

copyright Mediafin, link

Ik lees duidelijk bij Zefier: STORM, Wind4Flanders, SPS Fin, PortFinEco, …
Bij die 3 puntjes zou je mogen schrijven alle geïnteresseerde coöperaties in Vlaanderen; Ecopower, Campina-energie, ZuidTrant, Denderstroom, Beauvent, …

Echter de opdracht van Zefier is om “alle” hernieuwbare energieprojecten” in Vlaanderen te coördineren. Ook is het een CVBA geworden, waarbij het eigenlijk een private firma wordt, zonder zich expliciet te hoeven verantwoorden naar de gemeenten ( eigenlijk aandeelhouders ) toe! En als toemaatje gaan alle Vlaamse gemeentes vertegenwoordigd worden door 15 centrumsteden! Bon.. Ik heb niet veel verbeelding nodig, maar jammer genoeg voldoende ervaring om te weten waar dit naar toe gaat! Als je dan nog weet dat één van de oprichters van Zefier een doorwinterde mol is voor een Frans energiebedrijf is het plaatje compleet.

Zoek het antwoord op deze vragen en je begrijpt mijn strijdlust en idee: een levelplayfield voor hernieuwbare initiatieven!

  • Wie is de grootste participant in W4F?
  • Wie heeft al de meeste onderhandse akkoorden van mogelijke inplantingen opgekocht enkele decennia geleden?
  • Waarom wil Schauvlieghe de inspraak van burgers in bouwprojecten beknotten?
  • Waaronder ressorteren de warmtenetten aangelegd door Warmte@Vlaanderen?
  • Waarom wil Fluvius (voor een appel en ei) alle verlichtingsmasten in handen krijgen?
  • Voor wie kunnen gemeentes nog kiezen als op 9 nov 2019 de overeenkomst voor het uitbaten van het gemeentelijke energienet vervalt?

Als extraatje loont het eens de moeite uit te vissen wie allemaal in de besturen zit van de huidige spelers. Daardoor begrijp ik ook waarom de besluitvorming in onze eigen gemeente hierdoor nog niet rond is, ondanks ons duidelijk standpunt ( zie onderaan deze post ). Er moet nog druk worden overlegd met de nationale koepels. Voor mij het teken dat ze mijn vragen toch au serieux nemen!

Ik begrijp niet waarom ik zo veel mensen nerveus maak met dit voorstel:

Kantel gerust de Publi-aandelen in bij Fluvius ( 1.3 miljard ) maar geef Zefier een open en eerlijke kans een autonoom goedwerkend orgaan te worden zonder interne bemoeienis van grootspelers: een leeg en open monopoliebord met eerlijke spelregels!

Lees in dit verband ook nog = mijn persoonlijke opmerking nadat ik het dossier eindelijk te lezen had gekregen

 

imagecredit: wikicommons

vond die mannetjes wel wat hebben van die Luminuskaboutertjes

%d bloggers liken dit: