Dag Bart, neemt u ons nu in de zeik?

Geachte minister Tommelein

Sorry voor de forse aanspreking, maar echt na jaren spreken, argumenteren en strijden voor… is dit gewoon een kaakslag voor wat het beleid, of wat daar dan moet voor doorgaan, betreft!

Ik verschoot toen ik deze tweet las!


Voor de gewone lezer, een woordje uitleg.

  • Eigenaars van zonnepanelen beschikken nu nog over een analoge ferrarismeter ( die analoge meter met een draaiende schijf )
  • Overdag draait deze meter vaak achterwaarts en op het einde van het jaar, als de meteropnemer langs komt, staat deze bij sommigen zelfs onder “nul”.
  • Het verschil tussen de opgewekte en verbruikte energie werd verrekend alszijnde “het compensatieprincipe van de terugdraaiende teller“. Dit zorgde ervoor dat ook de mensen niet meer panelen gingen leggen dan nodig. In mijn ogen nog steeds een foute veronderstelling, maar bon.
  • Dit principe maakt natuurlijk een verschil in de eindafrekening en zorgde ervoor dat de netbeheerder héél wat inkomsten ging mislopen. Inkomsten nodig om het “verslijten van de draad” te betalen. Terecht werd gezocht naar een compensatie van de compensatie..
  • In 2 keer werd deze er door geduwd alszijnde: “het prosumententarief”; te interpreteren als een extra regeltje voor als “de bank van het spelletje” dreigt te verliezen.
  • Met een digitale meter wordt nu nauwkeuriger gemeten en wordt enkel het deel elektriciteit in rekening gebracht. Dus komt de eindafrekening voor prosumenten op het einde van het jaar hoger uit!
  • Tegenmaatregel is dat er een kwijtschelding van het prosumententarief is. Niet meer dan logisch en iedereen tevree zou je denken.

Maar het addertje onder het gras ziet er zo uit!

  • Enkel als je méér dan een derde van je zelf opgewekte stroom op het moment zelf verbruikt, doe je er profijt aan. Je moet dus als het ware thuis zijn om zoveel mogelijk te wassen en te strijken tijdens piekmomenten ( tussen 11 en 15 u op zonnige dagen ). Warmtepompen hebben het meest nodig vroeger op de dag, dus verbruik je en mag je betalen! Mensen die overdag niet thuis zijn of werken, doen er het best aan deze meter te weigeren. ‘s Avonds thuiskomen van een dag harde arbeid en op het inductievuur de maaltijd klaarmaken, fijn betaalt u maar; de netbeheerder genoot van uw injectie!
  • Het contract bij plaatsing loopt over 20 jaar vanaf dag 1 van de inwerkingstelling. Als er dus intussentijd een andere ( lees digitale ) meter met dito andere afrekening volgt, is dit contractbreuk!

 

Geachte Bart,

Daarom is uw uitspraak “nog 15 jaar dat principe aanhouden is niet haalbaar” een aanwijzing dat u niet op de hoogte bent van die 20 jarige contracten, gekoppeld aan de GSC.

Ik, ondergetekende, plaatste mijn panelen in 2009, dus mag, volgens contract, nog tot 2029 rekenen op die contractuele spelregel: “het principe van de terugdraaiende teller“. Dat ikzelf dit wil herzien onder slimme voorwaarden, heb ik al diverse keren gecommuniceerd. Maar het werd telkens als “te ideologisch” omschreven. Het zou nochtans een eenvoudige én drastische herschikking van de GSC-schuldenberg zijn!

Fluvius’ baas Frank Van Brabant was er zelf vrij duidelijk over tijdens het fusiefeest van Infrax en Eandis:

“Wat als je met je digitale meter onder nul gaat? Het compensatieprinicipe blijft vanaf 2020 nog 15 jaar geldig!

Dit zijn de woorden van de grote baas van ‘s lands enige netbeheerder! Daarom ook dat ik nu zo cassant uit de hoek kom.
Ik voeg hieronder nog de notities bij die ik nam die mooie dag in juni in de Montil!

Beste Bart,

Iedereen weet dat u nu momenteel volop voor de Oostendse sjerp gaat, maar laat dit niet een alibi zijn om de vlucht vooruit te nemen. Sinds de weemoedige uitspraak van Bart De Wever over de distributietarieven heeft iedere minister die met energie en zijn lobby in aanraking komt het hard te verduren.Net nu heeft ons land nood aan een vaste sturende hand en ja er zijn kansen, zelfs oplossingen legio! Mits gedurfde beslissingen kan onze strategische positie in het energielandschap een energiehub worden.

Op die post is dus populisme méér dan elders totaal uit den boze en hebben we een echte deskundige nodig.

Een licht (?) ontgoochelde stroomversneller
een toegewijde mandataris,

Marc
CDO Kontich Stroomt.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: