Van luxeprobleem naar energieke oplossing?

In GVA lezen we dat mensen mét zonnepanelen stroom opmorsen via elektrische vuurtje en dergelijke!

Waarom verrast dit ons niet? Of beter gezegd.. Waarom is dit nog niet opgelost? 
In 2013 gooide ik letterlijk een draad over de haag.
In 2018 stelde ik het voor het slimmer aan te pakken via wijkbatterijen en slim gebruik van digitale meters..

Jaren verstrijken zonder enige beweging in deze materie. Noch de netbeheerder, noch de Vlaamse overheid durven een eerste stap te zetten, iedereen kijkt naar iedereen.

Welnu, als CDO van Kontich Stroomt breek ik opnieuw een lans!

Maak een regelluwe zone waarin mensen mét hun overschot mogen delen met mensen zonder eigen opwekking en extrapoleer dit àls de resultaten mee vallen ( en dat zullen ze ).

Maak van een schijnbaar probleem een werkelijke oplossing. Het is nog steeds de baseline van onze denktankè

Achterzijde van ons adreskaartje

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: