over

Omdat verduurzamen loont!

 

Kontich stroomt” is de werknaam van onze groep. Op de één of andere manier zijn wij sterk verbonden met het thema energie.

Zo kunnen wij terug vallen op een zeer brede ervaring en kennis uit de energiesector. In onze portfolio zitten Led-verlichting ( interieur en openbare verlichting ), Warmtekrachtkoppelingen, zonnepanelen, energieopslag en alternatieve brandstoffen ( CNG, LNG, waterstof en H2 ).

Wij streven naar een zo groot mogelijke lokale betrokkenheid bij deze projecten.Tevens bieden wij een platform waar mensen hun kennis, competenties en netwerken inzake energie bundelen.

Wij hebben de missie om de buurt te verduurzamen door samen energieprojecten op te zetten!

De achterliggende visie hierbij is dat lokale projecten besparen op de energieproductie van niet-hernieuwbare bronnen, waarbij de omgeving economisch en ecologisch beter wordt. Het is tevens renderend als men de levensduur van die projecten in rekening brengt.

Verder beschikt Kontich stroomt over een blauwdruk, een manier van aanpak, om andere gemeentes en groepen hulp te bieden bij het opzetten van een gelijkaardig initiatief. De tekst noemt [..] stroomt en iedere gemeente kan als het ware haar eigen naam invullen!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: