Coöperatieve

Iedereen belegger?

Kontich stroomt mocht tijdens de opstart van ZuidTrant enkele ideeën en projecten voorstellen.

  • Adopteer een straatlamp
  • Leg je geld op het dak van een ander
  • of misschien wel een echte eigen burgerwindmolen

Het zijn ideeën die in Vlaanderen nog niet kunnen, maar lang zo gek niet zijn!

Wat zijn nu energie-coöperaties?

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om iets te doen aan energiezuinigheid in scholen en hun eigen huizen. Dat zijn burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Geëngageerde mensen nemen het heft in eigen handen om de maatschappij te verduurzamen. Onafhankelijk van de bedrijfs- of politieke wereld.

Het idee is eenvoudig: burgers investeren in aandelen van de coöperatie, die hiermee de projecten financiert. De winsten van die projecten zullen terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van een dividend en energiediensten. Het gaat om initiatieven van burgers voor lokale productie van hernieuwbare energie, in plaats van fossiele energiebronnen en onafhankelijk van de grote energiebedrijven.

Wij willen, met Kontich stroomt, mee helpen door deze groepen te voorzien van de nodige technische input, te helpen berekenen wat de beste keuze is en inschatten of de voorstellen haalbaar zijn. Hierbij houden wij onze 3 pijlers nauwgezet in het oog!

Zelf werken wij nog aan onze “kers” waarbij iedere burger van de gemeente kan mee participeren en genieten van een ingenieus energiepark.

Momenteel zijn zonnepanelen enkel interessant voor mensen die een ideaal dak hebben dat én voldoende groot én goed georiënteerd is.
Voor actua rond dit thema verwijzen we naar de berichtenstroom ( tag zon )

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: