Leveringszekerheid

Een autonoom gemeentelijk energiebedrijf?

Eén van de toetsstenen voor onze projecten is deze van ‘leveringszekerheid’.

De energiekost voor een modaal gezin is in toenemende mate een factor die op het gezinsbudget weegt. Een mogelijkheid om deze kost voor een deel duurzaam weg te werken was/is een eigen fotovoltaïsche installatie op het dak leggen. Er moet dan wel een startkapitaal zijn én het dak moet goed zijn.

Helpt het om een brown-out te voorkomen? Misschien niet dadelijk, maar in een transgeen energielandschap is een haalbare kaart.

Kan de gemeente hierin faciliteren door daken ter beschikking stellen?

Welke kansen bieden de daken van de bedrijven op ons grondgebied?

Maar het verhaal van eigen gemeentelijke productie reikt verder dan dit! Daarom schreven wij een blauwdruk uit waarbij iedere gemeente zonder probleem de eigen naam kan invullen: ” […] stroomt “.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: