Batterijen

Van zwaar metaal tot zeewater.

Elektriciteit opslaan kan in vele vormen en maten. Het is niet de bedoeling om op onze webstek het hele gamma te overlopen. Wij bekijken en bestuderen de haalbaarheid en de zinvolheid om elektriciteit op te slaan in batterijen. We verwijzen graag, via deze link,  naar een vergelijking tussen de loodbatterijen en deze met lithium.

Je eigen huis

Sinds de berichten over het ‘mogelijks’ uren in de donker te komen zitten tijdens de donkere wintermaanden is er een stormloop naar de ‘generatorwinkel’ geweest! Mensen sjeesden als gekken naar de winkel om diesel en hout in te slaan. Zo hoopten ze te voorkomen dat ze ook maar een ogenblik zonder stroom zouden vallen. Ook bij een toevallige stroompanne merken we hoe

Elon Musk beheerste het wereldnieuws met het uitbrengen van zijn powerwall, een thuisversie van een batterij. Na de powerwall1 ( PW1 ) bracht de firma Tesla nu ook de PW2 uit. Zo kan je tot 14 kVA opslaan! Dit is de hoeveelheid energie waarbij je 7 uur lang 2000 watt kan produceren.
2000 wat(t)? Dat is de energie die een flinke stofzuiger, strijkijzer of een inductiekookplaat verbruikt!

De fabrikant van omvormers SMA, heeft eveneens een systeem op de markt gebracht. Zo zouden eigenaars van zonnepanelen, maar ook anderen, een voorraadje energie kunnen opslaan en dit bij uitval ( of zij die een omgekeerd dag en nacht tarief hebben volgens de paradox ) terug kunnen gebruiken.

Waarom niet ineens een hele buurt?

Het vervaardigen van een batterij, met de zeldzame materialen en allerlei sturingen kan veel beter gespreid worden over meerdere ‘gebruikers’. De kostprijs per opgeslagen kWh zal ook danig lager liggen dan wanneer ieder zijn eigen batterijtje tegen de muur heeft hangen.

Het is ook een uitgelezen manier om de mensen mét en zonder zonnepanelen met mekaar te verbinden.
Mits wat intelligentie op de middenspanning kan ook de piek bij stormweer van windturbines worden afgetopt. Wie weet krijgen we ooit wel via sms een signaal massaal aan het frituren te slaan als er een stevig windveld over ons landje heen trekt 😉

In de lange zomer van 2018 liet ik ook dit op ATV optekenen:

In een bedrijf

Naargelang de energiebehoefte kan je natuurlijk nagaan of en hoe lang je zonder elektriciteit kan.
Bedrijven zochten ‘snel’ naar opslagmogelijkheden en kleinere KMO’s begonnen zelfs met het bricoleren van een eigen batterij op basis van autobatterijen van 48 volt.

Het antwoord van Tesla is het energypack, een industriële batterij.

In onze smartcity visie

Als het zo is dat slimme meters een batterij slim kunnen aansturen dan kan je in een smartgridconcept het teken geven aan de batterij om energie te gaan opslaan op een zeer zonnige en/of winderige dag. Zo moet het zelfs mogelijk zijn dat mensen zonder zonnepanelen groene energie kunnen stockeren ( althans de virtuele intentie hebben genomen ).

Op deze manier kunnen op lokale schaal pieken en schommelingen in het middenspanningsnet worden opgevangen

In deze optiek verwijzen we naar dit bericht waarin Kermtenaar Tom het nut van zo’n homebattery aanhaalt!

Verder werd ons ingefluisterd dat we goed moeten opletten voor de grote spelers die via een monsterfusie tussen onze twee netbeheerders vrij spel gaan krijgen.

de regering bereidt ons er – zij het erg diffuus en zonder het duidelijk te zeggen – al op voor dat de elektriciteit die we gaan nodig hebben voor onze auto’s (en dus onze huizen) de vervangspool zal moeten worden voor het derven van de accijnzen op de benzine en diesel. Een BEN-huiseigenaar zal dus niet in opstand komen tegen deze aanslag op het inkomen van het gezin, vandaar iedereen eerst BEN of PASSIEF en dan pats, wie niet mee is heeft het zitten. Van millieubezorgdheid is in deze discussie geen sprake en speelt slechts een rol als mistveld.
Wakker worden dus en massaal Engie en consoorten bestrijden die zich verzetten tegen de moderne batterijtechnologie voor privégebruik.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: