Water

Het meest eenvoudig te beheren, is de potentiële energie van water. Sinds mensenheugenis is het opstuwen van water een vrij eenvoudige en beheersbare techniek.

waterspaarbekkencentrales

Het spaarbekken in Coo is een ondersteunende maatregel om de stabiliteit van het net te garanderen. Destijds, met de bouw van de kerncentrales was het nodig om de verschillen tussen dag- en nachtverbruik van de gebruikers op te vangen. Het “dag- en nachttarief” werd geboren, alle snelwegen werden vol lampen gezet en de spaarcentrale van Coo was de kers op de taart. Meer over deze installatie lees je op deze pagina.

Wij hebben echter al deze kennis eens naast mekaar gelegd en kwamen uit op dit: de roep om water!

Kanalen als batterij?

In de post legden we het al uit, maar wat nu als alle sluizen zouden voorzien worden van bidirectionele turbines? Waterturbines die zowel energie opwekken als deze kunnen aanwenden om als pomp te dienen? De foto op deze pagina referreert naar een zeer ‘low-tech system’ ; de kracht van het water gebruiken om het water hoger te hevelen. Deze toegevoegde potentiële energie kan (later) worden aangewend.

Dus is het idee dan zo gek? Het teveel aan wind- en zonne-energie proactief terug de kanalen oppompen?

Hieronder vind je het overzichtskaartje van de sluiscomplexen in België. Het zou verstandig zijn hierin een Belgisch beleid te voeren, gezien de geografie van ons land.

bron ‘de binnenvaart’

%d bloggers liken dit: