Opwekken

Duurzaam opwekken

 

Bij het opwekken van duurzame energie spreid je best deze over de beschikbare bronnen en technologieën

 

Aangezien zon en wind op diverse ogenblikken van de dag beschikbaar zijn ( of niet ) is het aangewezen een mix te maken van duurzame energievormen. Dit zorgt voor een meer constante basisaanvoer van energie. De voorziening moet zo stabiel en bestendig mogelijk zijn. Dit verhoogt de leveringszekerheid

 

Zonne-energie opvangen via fotovoltaïsche cellen of rechtstreekse warmte is eenvoudig en vlot te installeren. Zonnepanelen staan in voor een klein gedeelte in voor de energievoorziening. Niet ieder, goed georiënteerd, dak heeft een PV-installatie. Hier is een opportuniteit voor groepsaankoop, coöperatieve werking of crowdfunding om méér daken te voorzien van deze energieopwekking.

De zon schijnt enkel overdag!

Windturbines werken wanneer de wind waait, dus ook ’s nachts.

Windenergie opvangen via windmolens is minder eenvoudig en de complexiteit stijgt met de grootte en omvang van de molen. Maar ook de opbrengsten stijgen exponentieel met de hoogte en wiekdiameter. Het aandeel in de energievoorziening stijgt.

Kleine individuele turbines zijn nog niet rendabel om in te schakelen ( lees betaalbaarheid ) en grote turbines stoten op veel verzet. Op plaatsen waar het wel mag en kan, zou de kans voor een turbine in eigen beheer een mooie aanvulling zijn op de energievoorziening. Windmolens vragen echt wel om intelligente opslag.

 

Biomassa omzetten bestaat in diverse vormen. Eén voorbeeld is het eigen groenafval van de gemeente te verwerken tot pellets.

 

Warmtenetten winnen aan belang. De beste voorbeelden halen we uit de geschiedenis! Vroeger zorgden de activiteiten op de steenkoolmijnen voor zo veel warm water dat dit via leidingen naar de naastliggende woonwijken van de werknemers werd gestuurd. De huidige modern versies zijn performanter, maar de werkwijze blijft hetzelfde. Zo kan men overwegen de restwarmte van fabrieken, die met warmte werken, te zenden naar aanpalende woonwijken.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: