Biomassa

Bij het oprichten van onze groep deden we een rondje “brainstormen”.

Eén van de ideeën was om het groenafval van onze gemeente lokaal te drogen en te verwerken tot pellets. Het hout zomaar laten liggen levert geen meerwaarde op. Het gist, rot en zal lokaal wel wat voedingsstoffen.

Maar wat als we nu zelf pellets er zouden van maken? Het is een gekend procedé. Als je dan nog de energieverslindende stappen ( drogen ) kunt beperken kan je deze korrels verbranden in een installatie die én warmte én een extra toevoer van elektriciteit kan voorzien. Deze pellets kunnen namelijk een mini-WKK aandrijven. Ook particuliere huizen kunnen zo worden uitgerust, maar of dit een goed idee is?

Een heel belangrijke vraag bij het verbranden van pellets is de milieuvriendelijkheid!

Moet je op je houtkachel een filter plaatsen?

Die moet wel conform zijn met een wetgeving! Maar is die er wel? Is er regelgeving op EU-niveau? Want als je vandaag een filter plaatst wil je hem morgen niet opnieuw afbreken omdat die niet goedgekeurd is, natuurlijk…

Momenteel wordt het snoeiafval op het containerpark verzameld en massaal vervoerd ( hoe vaak zit de groencontainer niet vol! ) naar een centrale plaats, in beheer van Igean. Verwar de vergistingsinstallatie in Brecht niet met het verwerken van snoeihout. Snoeihout is niet hetzelfde als GFT! Het is het afval van bijvoorbeeld het knotten van wilgen, snoeien van (fruit)bomen. De vorige generatie kenden nog het fenomeen van “vuurke stook”, waarbij dit afval in de tuin werd verbrand. Tuincentra verkopen nog van wel verbrandingstonnen, vermits het opstoken van dit soort afval verboden is. De assen worden dan gebruikt als meststof.

Terug bij ons idee om in Kontich op lokale manier op lokale afstand zelf deze grondstof te verwerken: “Het bleef bij een idee, want we zouden dan over een grote droogplaats moeten beschikken.”
Ecopower produceert wel zelf pellets maar over de aanvoer van het nodige materiaal stellen wij ons vragen.

Kan het niet nog wat meer lokaal?
Tot op heden blijven wij u het antwoord schuldig, maar lezen we verhalen waar onze haren toch ten berge van rijzen.

 

In de kantlijn van deze pagina leest u hier iets over fijn stof.

%d bloggers liken dit: