Duurzaamheid

energy-efficiency-trias-energetica

Onder “inzicht in uw verbruik” verstaan wij een systeem waarbij slimme meters worden gebruikt. De laatste tijd is er enorm veel geschreven en gedaan rond deze toestellen. Elders op onze site lichten we onze visie op een slim netwerk toe.

Minimaliseren van het energieverbruik:

Dit vertalen wij in isoleren en energiezuinige systemen gebruiken. Hoe minder energie u nodig heeft, hoe beter.

Het verhaal van het ledlampje kennen we nu onderhand wel allemaal.
Dakisolatie is één van de grootste win-winoperaties die je kan uitvoeren. De grootste verliezen tekenen we daar op.
Verder kan je ook dubbelglas, spouwmuurisolatie en andere maatregelen overwegen, maar let op de factor leefbaarheid!

Deze ingewikkelde materie wordt door bouwmeesters en benoveerders gelukkig vertaalbaar gemaakt en zo werkt oa ZuidTrant met een systeem van groepsaanbestedingen ( is niet een groepsaankoop ). Als enkele buren samen eenzelfde ingreep doen, kan je besparen op verplaatsingen en dito werkuren. Zo zal ook een groter volume materiaal per dossier dan iets minder in eenheidsprijs zijn. De netbeheerders zetten daar nu ook ‘ineens’ zwaar op in als tussenpersoon. Of dit dan weer een puike manier van werken is, laten wij in het midden.

duurzaam energie op wekken.

Onze huidige minister van energie, Tommelein, heeft er wel een aardig handje van weg om zonnepanelen te promoten ( zie zonneplan ).
Puur technisch gezien blijven wind en zon waardevolle bronnen van energie-opwekkers en gedurende hun levensduurte zijn ze de investering waard, zelfs zonder externe steunmechanismen ( gewaagde uitspraak, maar door wat om te rekenen, klopt het wel! Paradigmatisch denken ).

De laatste technologie hieromtrent is het inzetten van H2 energiecentrales; zoals de firma ELUGIE het voorstelt.

Fossiel als het niet anders kan

Als de vorige stappen ontoereikend zijn, is het nodig fossiele brandstoffen te gebruiken. Deze technologieën zijn gelukkig ook al geëvolueerd en energiezuiniger geworden. Bijvoorbeeld gasabsorptiewarmtepompen

Toch is het de laatste stap in een goed energiebeleid.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: